<sub id="1pnnj"><dfn id="1pnnj"></dfn></sub><sub id="1pnnj"></sub>

<sub id="1pnnj"><var id="1pnnj"></var></sub><address id="1pnnj"><var id="1pnnj"><output id="1pnnj"></output></var></address>
<address id="1pnnj"><var id="1pnnj"><ins id="1pnnj"></ins></var></address>

    <sub id="1pnnj"></sub>

       <address id="1pnnj"><var id="1pnnj"><ins id="1pnnj"></ins></var></address><sub id="1pnnj"></sub><address id="1pnnj"></address>

         <address id="1pnnj"><var id="1pnnj"><ins id="1pnnj"></ins></var></address>

           <sub id="1pnnj"></sub>
          <sub id="1pnnj"></sub>

          菩薩蠻 回文。夏閨怨

          [宋] 蘇軾
          柳庭風靜人眠晝。晝眠人靜風庭柳。香汗薄衫涼。涼衫薄汗香。手紅冰碗藕。藕碗冰紅手。郎笑藕絲長。長絲藕笑郎。
          分類標簽: 閨怨詩 描寫夏天
          作品賞析
          【注釋】:
          東坡的回文詞,兩句一組 ,下句為上句的倒讀,這比起一般回文詩整首倒讀的作法要容易些,因而對作者思想束縛也少些。東坡的七首回文詞中,如“郵便問人羞,羞人問便郵 ”、“顰淺念誰人 ,人誰念淺顰”、“樓上不宜秋,秋宜不上樓”、“歸不恨開遲,遲開恨不歸”等,下句補充發展了上句,故為妙構。
          這首回文詞是作者“回時閨怨”中的“夏閨怨”。上片寫閨人晝寢的情景,下片寫醒后的怨思。用意雖不甚深,詞語自清美可誦 。“柳庭”二句,關鍵在一“靜”字。上句云“風靜”,下句云“人靜”。風靜時庭柳低垂,閨人困倦而眠;當晝眠正熟,清風又吹拂起庭柳了。同是寫“靜 ”,卻從不同角度著筆。靜中見動,動中有靜,頗見巧思。三、四句,細寫晝眠的人。風吹香汗,薄衫生涼;而在涼衫中又透出依微的汗香。變化在“薄衫”與“薄汗”二語,寫衫之薄,點出“夏”意,寫汗之薄,便有風韻,而以一“涼”字串起,夏閨晝眠的形象自可想見。過片二句,是睡醒后的活動。她那紅潤的手兒持著盛了冰塊和蓮藕的玉碗,而這盛了冰塊和蓮藕的玉碗又冰了她那紅潤的手兒。上句的“冰”是名詞,下句的“冰”作動詞用。古人常在冬天鑿冰藏于地窖,留待夏天解暑之用。杜甫《 陪諸貴公子丈八溝攜妓納涼》詩“公子調冰水,佳人雪藕絲 ”,寫以冰水拌藕,猶本詞“手紅”二句意 。“郎笑耦絲長,長絲藕笑郎 ”,收兩句為全詞之旨。“藕絲長”,象征著人的情意綿長,古樂府中,常以“藕”諧“偶”,以“絲”諧“思”,藕節同心,故亦象征情人的永好。《讀曲歌》:“ 思歡久,不愛獨枝蓮(憐 ),只惜同心藕(偶)。”自然,郎的笑是有調笑的意味的,故閨人報以“長絲藕笑郎”之語。笑郎,大概是笑他的太不領情或是不識情趣吧。郎的情意不如藕絲之長,末句始露出“閨怨”本意。
          這首詞在格律、內容感情、意境等方面都符合回文詞的要求,同時又不失作者的大家氣派,實為難得。
          相關詩詞
          1
          [唐]
          杜甫

          《陪諸貴公子丈八溝攜妓納涼,晚際遇雨二首》

          落日放船好,輕風生浪遲。
          竹深留客處,荷凈納涼時。
          展開全文
          公子調冰水,佳人雪藕絲。
          片云頭上黑,應是雨催詩。
          雨來沾席上,風急打船頭。
          越女紅裙濕,燕姬翠黛愁。
          纜侵堤柳系,幔宛浪花浮。
          歸路翻蕭颯,陂塘五月秋。
          收起
          頂部
          视频快速播放